top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Kongsvinger Skole

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 

Arkitekt: 
M2 BTA: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

ØM Fjeld AS
Kongsvinger Kommune v/ KK Eiendom

HLM Arkitektur
11.360 m2
2-3 etasjer
16 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Andre viktige:

WPS Engineering
Woodcon AS
Stora Enso, Rothoblaas

Topp 3 i kåringen av Årets Trebyggeri 2018

OM PROSJEKTET

Gjennom sommeren og tidlig høst 2017 sto vi ansvarlige for levering og montering av Kongsvingers nye signalbygg. En storskole med kapasitet på 720 ungdomsskoleelever. Bygget var i utgangspunktet tenkt oppført i stål og betong, men gjennom prosessen fra forprosjekt til realisering fikk kommunen opp øynene for bruk av treverk. Dette medførte en omfattende omprosjektering som resulterte i skolen og flerbrukshallen som nå står lokalisert ved Glomma på Kongsvinger. Skolen på Kongsvinger viser tydelig hvilke utfordringer som kan oppstå ved omprosjektering etter at designet på skolen er satt. Grunnet lange spenn fra forprosjektet, som umuliggjorde rene massivtredekker ble det besluttet å benytte kassedekker i dette prosjektet på deler av konstruksjonen. Disse dekkene er bygd opp med massivtre som topp- og bunnplate med limtredragere inni.

Vi i Woodcon er opptatt av effektivitet og korte byggetider. Unødvendig tidsbruk på byggeplass er en tidstyv i mange prosjekter, og er noe vi aktivt jobber mot å unngå. På dette prosjektet besluttet vi derfor å få sammenstilt 25,5m lange fagverk i limtre på fabrikk, og transporterte disse med jernbanen til Drammen, før de ble kjørt til byggeplass med lokal transportør. Mange mente dette var en umulig logistikkutfordring, men vi klarte det! Dette muliggjorde også at vi kunne montere samtlige fagverk i løpet av to korte arbeidsdager.

 

Arkitektene i HLM hadde et sterkt ønske om eksponert massivtre, samt at fast møblement skulle utføres i KL-tre. Som et resultat av dette ønsket ble det levert hele 210m med sittebenk, samt materiell til å «kasse» inn elevskapene i 60mm massivtre.

Som mange offentlige bygg er også Kongsvinger Ungdomsskole utsmykket med kunst, men til forskjell fra tradisjonell kunst som blir hengt på veggen har skolen bokstavelig talt fått kunsten svidd inn i veggene. Massivtre egner seg godt for svi-kunst, noe som kommer godt frem ved at både en tiur og flere furuer er svidd rett på veggen.

Kongsvinger Skole

bottom of page