Karriere

Career

Karriär

Woodcon er et ledende norsk firma innen prosjektering, leveranse, og montasje av massivtre i Norge. Vi er et selskap i vekst og er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Nedenfor finner du vår ledige stillinger. Dersom ingen av stillingene passer for deg, oppfordrer vi deg til å sende oss en åpen søknad.

For henvendelser som gjelder Prosjektledelse og Montasje – ta kontakt med Magnus. magnus@woodcon.no / 959 90 504

For henvendelser som gjelder Prosjektering – ta kontakt med Kristine Andersen kristine@woodcon.no / 481 33 679

Woodcon is a leading Norwegian company in the design, delivery and assembly of solid wood in Norway. We are a growing company and are always looking for skilled employees. Below you will find our vacancies. If none of the positions are suitable for you, we encourage you to send us an open application.

Woodcon är ett ledande norskt företag inom design, leverans och montering av massivt trä i Norge. Vi är ett växande företag och letar alltid efter skickliga medarbetare. Nedan hittar du våra lediga platser. Om ingen av positionerna passar dig, uppmuntrar vi dig att skicka oss en öppen ansökan.


Rådgiver innen byggteknikk

Construction Engineering Consultant

Konsult inom byggteknik


Woodcon Engineering søker engasjerte og dyktige rådgivere innen byggeteknikk til vårt nye kontor på Skøyen i Oslo.