top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

01

Introduksjon 

og utviklingsfase

Da møbelprodusenten Vestre og de danske arkitektene i BIG ville bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Eidskog– og det på rekordtid, midt i en pandemi –

var konstruksjonselementer av massivtre og limtre fra Woodcon en avgjørende nøkkel til suksess. 

«Vi har aldri gjort noe som The Plus tidligere, uten at det skremmer oss fra å gå på med dødsforakt, og være trygge på at vi skal lande det…»

Fra Woodon fikk tilgang til byggetomten til den spektakulære bærekonstruksjonen sto ferdig, skulle det gå bare 16 uker. Det setter enorme krav til planlegging, smarte løsninger, presisjon og ikke minst – gjennomføringsevne. Da kommer mange års erfaring og utfordrende byggeprosjekter bak oss godt med.

Rød tråd

Som totalunderentreprenør har Woodcon gått som en rød tråd gjennom hele prosjektet, med ansvar for prosjektering, levering og montering av alt av massivtre og limtre. Det inkluderer bærekonstruksjonen, trapper og det meste av synlige treoverflater rundt om på The Plus, blant annet i resepsjonsområdet. Prosjektet har også resultert i innovasjon, slik som med utviklingen av nye kledningsplater sammen med den norske industribedriften Vyrk.

«I dette prosjektet er veldig mye av massivtre og limtre synlig, og derfor har det vært utrolig viktig å ha en tett dialog med arkitektkontoret BIG»

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak. Vestre har i tillegg stilt krav til Fossilfri byggeplass og  at alle følger Oslomodellen.

Til tross for kravene har Woodcon tatt på seg oppgaven med prosjektering og utførelse av trekonstruksjonen til Vestre  med et imponerende engasjement. Samme med montasjen på byggeplassen, her var det strenge krav til logostikk, spesielt med hensyn at den eksisterende skogen ble bevart helt frem til bygget, med kun noen få meter avstand.

Med så trang byggetomt måtte til og med liftkjøring etter ytterveggen nøye planlegges. Alt ble montert med god presisjon, og til avtalt tid, og det var bestandig positiv stemning på alle bygge møter.

Vi fra ØMF håper at vi snart møter Woodcon i nye prosjekter.

Jonas Nykänen
Prosjektleder, ØMF

FEM - analyse

Oppdragsgiver Vestre og arkitektene i BIG var forutseende nok til å ta Woodcon tidlig med i utviklingsprosessen, noe som gjorde det mulig å være med på å forme og beregne bærekonstruksjonen i massivtre og limtre. Woodcon fikk i tillegg ansvar for den globale stabiliteten til The Plus, og gjennomførte blant annet en FEM-analyse som er en av de mest anerkjente metodene for å beregne spenninger og deformasjoner. 

 «Det er en massiv konstruksjon, med veldig store krefter som er komplisert å dimensjonere, og i tillegg få det til å se pent ut. Resultatet har blitt veldig godt.»

Gjennom- 

føringsfasen

bottom of page