|  INDUSTRI OG LANDBRUK

Kringsjå, Oslo - 2019

SIO Kringsjå

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har en målsetning 
om 1500 nye studentboliger innen 2021. Med de 3 nye blokkene 
med familieleilighetene på Kringsjå ved Sognsvann i Oslo er de 
ett skritt nærmere målet. Med Oslomarka som nærmeste nabo 
kan ikke studentene få bedre boforhold.

Renovert bygning