Næringsbygg

Kommersiell byggnad

Commercial buildings


potet

RS Noatun

RS Noatun

RS Noatun


Horten - 2017 Horten - 2017 Horten - 2017
Redningsselskapets største investering noensinne har me sin plassering i terreng, arkitektur og materialvalg gitt et kurs- og kompetansesenter i Horten som garantert vill få mye oppmerksomhet.
Redningsselskapets (The Norwegian boatrescue services) greatest investment ever is RS Noatun. With its location in terrain, architecture and material selection, the course and competence center will for certainty get lots of positive remarks and attention.
Räddningsföretagets största investering någonsin har gett sitt läge inom terräng, arkitektur och materialval ett kurs- och kompetenscenter i Horten som garanterat får mycket uppmärksamhet.


potet

Aurora Spirit Lyngen

Aurora Spirit Lyngen

Aurora Spirit Lyngen


Aurora Spirit Lyngen - Sommeren 2018 Aurora Spirit Lyngen - Summer 2018 Aurora Spirit Lyngen - 2018
Verdens nordligste whiskey-destilleri og visningssenter befinner seg blant høye tinder i Lyngen.
In the mouth of a fjord in Lyngen, far away from any urban centre, sometimes illuminated by the northern lights, you will find a lone structure made of wood and glass.
Aurora Spirit, the world's northernmost whisky distillery.
Världens nordligaste whiskydestilleri och displaycenter ligger bland höga toppar i Lyngen.


potet

Moholt Bibliotek

Moholt 50/50 Library

Moholt bibliotek


Trondheim - 2018 Trondheim - 2018 Trondheim - 2018
Et kombinert bibliotek og aktivitetshus er siste trinn i utbyggingen av Moholt 50|50 og danner hjertet av studentbyen på Moholt i Trondheim.
A combined library and activity house are the final step in the development of Moholt 50 | 50 and forms the centre of the student village at Moholt in Trondheim.
Ett kombinerat bibliotek och aktivitetshus är det sista steget i utvecklingen av Moholt 50 | 50 och utgör hjärtat av studentstaden i Moholt i Trondheim.


potet

Otta brygge

Otta Brygge

Otta Brygge


Otta - 2018 Otta - 2018 Otta - 2018
De 16 nye boligene til Sel Kommune for utviklingshemmede er plassert ved Gudbrandsdalslågens bredder.
The 16 new homes built to Sel municipality for the disabled located at Gubrandslågens widths.
De 16 nya bostäderna för Sel kommun för mentalt handikappade ligger vid stranden av Gudbrandsdalslågen.


potet

Norsk Helsearkiv

Norsk Helsearkiv

Norska hälsoarkiv


Tynset - 2018 Tynset - 2018 Tynset - 2018
Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet tok sammen avgjørelsen om å bygge et nytt unikt arkiv for å lagre helseopplysningene for det norske folk. Den 4. juni 2019 sto bygget ferdig på Tynset, klart til å motta, digitalisere og arkivere pasientarkiv fra hele Norge til et felles nasjonalt helsearkivregister.
Ministeriet för hälso- och vårdtjänster och kulturministeriet beslutade gemensamt att bygga ett nytt unikt arkiv för att lagra hälsoinformation för det norska folket. Den 4 juni 2019 stod byggnaden färdig på Tynset, redo att ta emot, digitalisera och arkivera patientarkiv från hela Norge till ett gemensamt nationellt hälsoarkivregister.


potet

Ica Brunna

Ica Brunna

Ica Brunna


Kungsängen - 2020 Kungsängen - 2020 Kungsängen - 2020
Nyproduksjon av kontoreiendom
New production of office property
Nyproduktion av kontorsfastighet