NOR / ENG

Industri og landbruk

Barns

Woodcon industri og landbruk AS

Woodcon industri og landbruk AS er spesialist på prosjektering og leveranse av industri og landbruksbygg i massivtre, limtre og LVL. Vi leverer også bygg i stål og sandwich elementer, og andre bygnings materialer dersom det er behov eller kunden ønske det.

                     «Tre er bondens eget bygningsmateriale, hentet rett fra skogen»

 

Fordelene ved å velge å bygge i tre er mange:

Miljø

Vårt formål er å oppføre bygg i bærekraftige materialer. Det er til det beste for mennesker og miljø. Bygg og anleggsbransjen står for ca. 40% av verdens klimagass utslipp. Dette kan vi være med å endre ved bruk av bærekraftige og fremtidsrettede bygnings materialer.  Bruk av limtre og massiv tre elementer i bygninger er ett bærekraftig og fremtidsrettet bygnings materiale. Ved å bygge i tre vil man oppnå et klimanøytralt bygg. Tre lagrer co2 så lenge bygget står der, og den dagen det skal rives går det tilbake til naturen.

Standhaftig

Trehus er solide. Norges eldste trehus er over 840 år gammelt, behandles det riktig er holdbarheten god. I tillegg til å være holdbart  vil bygget stå i mot ekstreme påkjenninger. Bygg i massiv tre og limtre har god brannmotstand og vil stå imot en brann på en bedre måte enn de fleste konkurrerende materialer.

Praktisk

Bygget blir lett. Dette kan gi økonomiske fordeler når det kommer til grunnarbeid. Det er også vært å merke at siden elementene er forholdsvis lette vil det være lettere å montere.


potet

Ammekufjøs i Nordfjordeid


Nordfjordeid - 2018
Ammekufjøs oppført i limtre og massivtre.


potet

Ammekufjøs på Sparbu


Sparbu - 2019
Ammekufjøs oppført i limtre og massivtre.


potet

Stendahl, Melhus


Melhus - 2018
Ammekufjøs i massivtre levert som byggesett.


potet

Melkekufjøs i Melhus


Melhus - 2018
Melkekufjøs oppført i limtre og massivtre.


potet

Melkefjøs i Bugten


Vallersund - 2017
Melkefjøs i limtre og massivtre


potet

Nytt melkekufjøs i Todalen


Todalen - 2018
Melkekufjøs oppført i limtre og massivtre


potet

Selbustrand


Selbustrand - 2018
Melkekufjøs oppført i stål og sandwich


potet

Sauefjøs på Vuku


Vuku - 2019
Sauefjøs oppført i limtre og massivtre.


potet

Isolert potetlager på Vuku


Vuku - 2019
Potetlager
oppført i stål og sandwich.


potet

Melkekufjøs i Skogn


Skogn - 2019
Melkekufjøs oppført i stål og sandwich.


potet

Kornlager på Brandval


Brandval - 2018
Kornlager oppført i limtre og massivtre.