NOR / ENG

Flerbrukshaller

Sports halls


potet

Ydalir Skole og Flerbrukshall

Ydalir primary school and sports hall


Elverum - 2019 Elverum - 2019
I det som tidligere var et grustak besluttet trekommunen Elverum i 2017 å bygge ny skole, idrettshall og barnehage for den nye skolekretsen og voksende bydelen Ydalir. Materialvalgene som ble gjort gjenspeiler Elverum som tre-kommune og både bærekonstruksjonen og stor andel av delevegger består av KL-tre, limtre og LVL.
In what formally has been a gravel pit. The wood-municipal, Elverum, has decided to build a new part of town called Ydalir, with a school, kindergarten and sports hall. The material of choice was of course wood as Elverum is known as a wood-municipal. Both the bearing structure and the majority of walls is made of either CLT, glulam or LVL.


potet

Kongsvinger Ungdomskole

Kongsvinger secondary school


Kongsvinger - 2018 Kongsvinger - 2018
Med utbyggingen av Kongsvinger ungdomsskole kan både elever og lærere, men også hele byen, glede seg over prosjektet som nå er fullført. Skolen ligger flott til i terrenget, tett inntil Glomma like i utkanten av sentrum av byen.
Now that Kongsvinger secondary school has been completed both pupils and teachers, as well as the entire city, can be excited over this brand-new school. The school is located at the banks of Glomma, just outside the city.


potet

Flerbrukshall Fyresdal

Fyresdal sports hall


Fyresdal - 2019 Fyresdal - 2019
Ny flerbrukshall i massivtre levert i Fyresdal kommune montert av administrasjonen i Woodcon.
New sports hall in CLT delivered in Fyresdal municipality assembled by the administration in Woodcon.


potet

Nordre Ål Skole

Nordre Ål primary school


Lillehammer - 2018 Lillehammer - 2019
Lillehammers nye storskole på Nordre Ål er med på å sette standarden for skolebygg. Med kombinasjon av massivtre, limtre og fasadelementer ble det oppnådd en effektiv byggeprosess.
Lillehammer`s new school, Nordre Ål, is raising the standard for new school buildings. The combination of CLT, glulam and facade elements made sure that it was a fast building process


potet

Lislebyhallen

Lisleby sports hall


Fredrikstad - 2015 Fredrikstad - 2015
Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Byer der hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer.
Liseby sports hall is a pilot project in “Framtidens Byer” (future cities) were the main goal is to reduce the total emissions form the cities and develop strategies to face climate changes.


potet

Vestsiden skole

Vestsiden School


Kongsberg - 2018 Kongsberg - 2018
Byggherre Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) hadde høye miljøambisjoner for prosjektet og det ble stilt store krav til energi og miljø. Skolebygget ble prosjektert med tanke på lavt energibehov. Skolen er BREEAM-sertifiseres på nivå «Good», og energiløsning for bygget inkluderer solceller på takflater og veggflater, samt batterirom og brønnpark.
Client “Kongsberg kommunale Eiendon” (KKE) had high environmental ambitions for this project. The school building was engineered with low energy demands in mind. The school is BREEAM- certified level “good”. The energy is required for solar panels on both the roof and walls, and stored with a battery room.