top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

02

Gjennom-

føringsfasen

The Plus er formet, som navnet tilsier, som et enormt plusstegn. Fire store haller – produksjonsområder – møtes med millimeterpresisjon i et felles midtpunkt, som også fungerer som et besøkssenter. 

Et annet unikt trekk ved The Plus, er de nær 40 meter lange massivtre-trappene som går langsmed hver fløy, med glassrekkverk på den ene siden og glassfasade på den andre.
Disse elementene krever ekstrem nøyaktighet, helt fra tegneprogram til ferdig montering på byggeplass. Samarbeidet med byggherre og oppdragsgiver resulterte i et rasjonelt og effektivt prosjekt der man sammen fant løsninger innenfor budsjett og tidsrammer, som også er gjennomførbare. 

Sett utenfra er de fire fabrikkfløyene propellformet, med vridde takkonstruksjoner som består av limtredragere fra Woodcon med over 22 meter fritt spenn. Dette særegne designet ble skapt spesielt for The Plus, og har aldri før blitt forsøkt bygget.

Godt samarbeid

På The Plus har Woodcon samarbeidet med sin faste massivtre-leverandør, finsk-svenske Stora Enso. På laget har de også hatt med seg norske Moelven limtre. Dette har sørget for at Woodcon har kunnet levere riktig materiell til byggeplassen, til riktig tid og med riktig kvalitet. 

«Når du skal bygge effektivt, handler det om å ha med seg partnere som er minst like målrettede som det en selv er..»

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak. Vestre har i tillegg stilt krav til Fossilfri byggeplass og  at alle følger Oslomodellen.

Til tross for kravene har Woodcon tatt på seg oppgaven med prosjektering og utførelse av trekonstruksjonen til Vestre  med et imponerende engasjement. Samme med montasjen på byggeplassen, her var det strenge krav til logostikk, spesielt med hensyn at den eksisterende skogen ble bevart helt frem til bygget, med kun noen få meter avstand.

Med så trang byggetomt måtte til og med liftkjøring etter ytterveggen nøye planlegges. Alt ble montert med god presisjon, og til avtalt tid, og det var bestandig positiv stemning på alle bygge møter.

Vi fra ØMF håper at vi snart møter Woodcon i nye prosjekter.

Jonas Nykänen
Prosjektleder, ØMF

FEM - analyse

Oppdragsgiver Vestre og arkitektene i BIG var forutseende nok til å ta Woodcon tidlig med i utviklingsprosessen, noe som gjorde det mulig å være med på å forme og beregne bærekonstruksjonen i massivtre og limtre. Woodcon fikk i tillegg ansvar for den globale stabiliteten til The Plus, og gjennomførte blant annet en FEM-analyse som er en av de mest anerkjente metodene for å beregne spenninger og deformasjoner. 

 «Det er en massiv konstruksjon, med veldig store krefter som er komplisert å dimensjonere, og i tillegg få det til å se pent ut. Resultatet har blitt veldig godt.»

Overlevering

og veien videre

«I et prosjekt som The Plus er du avhengig av ikke bare interne ressurser, men også av andre aktører på plassen. En av grunnene til at The Plus ble så vellykket, er nok at Woodcon og Ø.M.Fjeld har samarbeidet veldig godt. Vi har spilt hverandre gode, og gitt hverandre muligheten til å lykkes.»

«I et prosjekt som The Plus er du avhengig av ikke bare interne ressurser, men også av andre aktører på plassen. En av grunnene til at The Plus ble så vellykket, er nok at Woodcon og Ø.M.Fjeld har samarbeidet veldig godt. Vi har spilt hverandre gode, og gitt hverandre muligheten til å lykkes.»

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak. Vestre har i tillegg stilt krav til Fossilfri byggeplass og  at alle følger Oslomodellen.

Til tross for kravene har Woodcon tatt på seg oppgaven med prosjektering og utførelse av trekonstruksjonen til Vestre  med et imponerende engasjement. Samme med montasjen på byggeplassen, her var det strenge krav til logostikk, spesielt med hensyn at den eksisterende skogen ble bevart helt frem til bygget, med kun noen få meter avstand.

Med så trang byggetomt måtte til og med liftkjøring etter ytterveggen nøye planlegges. Alt ble montert med god presisjon, og til avtalt tid, og det var bestandig positiv stemning på alle bygge møter.

Vi fra ØMF håper at vi snart møter Woodcon i nye prosjekter.

Jonas Nykänen
Prosjektleder, ØMF

bottom of page