top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Geodetisk
Jordobservatorium

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

Veidekke Arctic
Kartverket i Ny-Ålesund
LPO Arkitekter
1 - 2 etasjer
5 uker

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
Montasje:
Materiell:

Høyer Finseth (WSP Engineering)
B3S
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Sammen med Veidekke Arctic hadde vi i 2015 gleden av å være med på dette fantastisk spennende prosjektet på 78 grader Nord. Det er sjeldent slike muligheter byr seg, men når de først dukker opp er vi i Woodcon alltid parat til å bidra. Gjennomføringen av dette prosjektet er bevis for at vi i Woodcon kan logistikk og planlegging. I motsetning til de aller fleste andre prosjekter er det langt til nærmeste butikk for å kjøpe inn det du har glemt, her hadde vi en sjanse til å få med alt!

 

Jordobservatoriumet i Ny-Ålesund inngår i et globalt nettverk som er helt avgjørende for samfunnets satellittbaserte infrastruktur og danner grunnlag for nøyaktig klimaovervåkning i nordområdene.

 

 

 

 

 

 

Foto:  LPO arkitekter

Geodetisk Jordobservatorium

Geodetisk Jordobservatorium

bottom of page