top of page
Woodcon_logo_grønn_liggende.png

Dramsvegen/
Smørbukklia

PROSJEKTINFO

Totalentreprenør: 
Byggherre: 
Arkitekt: 
Antall boenheter: 
Antall etasjer: 
Montasjetid: 

EcoNor AS
Norges Arktiske Studentskipnad
AT plan & Arkitetur
BT1: 225, BT2: 302, BT3: 179
7 - 13
1 uke/ etasje

EGNE HOVEDLEVERANDØRER

Prosjektering - RIBMT:
 

Montasje:
Materiell:

Dipl. Ing. Josep Koppelhuber/

Woodcon Engineering
Woodcon AS / Baumgartner GMBH
Stora Enso, Rothoblaas

OM PROSJEKTET

Gjennom 3 byggetrinn fra 2015 og frem til i dag har vi sammen med EcoNor AS oppført 5 studentblokker med til sammen 706 hybler. Blokkene har forskjellige høyder fra 7 til 13 etasjer, men med samme arkitektoniske uttrykk. Området er regulert for totalt 11 blokker og over 1000 hybler totalt. Vi har sammen med EcoNor bidratt til å rasjonalisere byggingen gjennom de forskjellige byggetrinnene slik at byggeprosessen er optimal. Gjennom erfaring, taktplanlegging og ønske om å «trekke i samme enden på tauet» har vi funnet løsninger som optimaliserer driften for alle involverte i prosjektet.

Det har vært stort fokus på eksponert massivtre i prosjektet. Dette har vært mulig ved å benytte riktige løsninger og rådgivere som ser muligheter, fremfor utfordringer. Andelen eksponert massivtre er derfor vesentlig i Smørbukklia, og slik som himling i hybler, delevegger mellom hyblene og fellesareal samt trapperom har eksponerte overflater.

 

Logistikk er alltid viktig for oss i Woodcon, men med stor avstand til fabrikk, er viktigheten av ekstremt god kontroll helt essensiell for å unngå utfordringer. Vi har derfor benyttet jernbanen til Narvik/Kiruna som transportvei, samt lokale transportører som kjenner de stedlige forhold til transporten inn til byggeplass. Med liten lagringsplass på byggetomten, og tidfestede leveranser av baderomskabiner, vinduer og gips etc, er ikke forsinkelser et alternativ. Med vår logistikk og montasje har resultatet vært at vi har levert byggetrinnene til avtalt tid, hver gang!

VÅRE PROSJEKTER

STUDENTBOLIGER OG LEILIGHETER

Dramsvegen/ Smørbukklia

bottom of page